TRANSFER NOVCA

image
image

WESTERN UNION prijem novca

U menjačnicama DENIKO KIDS možete primiti novac preko transfer sistema WESTERN UNION. Uz važeći lični dokument /lična karta ili pasoš.
Navedite sledeće:
1) ime i prezime pošiljaoca i zemlju iz koje je poslat novac (obavezno i ime grada ukoliko se novac šalje iz SAD ili Meksika);
2) očekivani iznos i kontrolni broj transfera novca (MTCN).
Ukoliko su svi podaci koje ste naveli tačni, isplaćujemo Vam novac u EVRIMA i dajemo potvrdu.
Vašu isplatu (u evrima) možete da konvertujete u bilo koju drugu valutu, ali i u dinarskoj protivvrednosti.

image
image

WESTERN UNION slanje novca

U menjačnicama DENIKO KIDS možete poslati novac preko transfer sistema WESTERN UNION. Uz važeći lični dokument /lična karta ili pasoš.
Navedite sledeće:
1) ime i prezime primaoca i zemlju u koju želite da pošaljete novac.
2) Nakon uplate novca i plaćanja naknade transfera dobićete potvrdu sa kontrolnim brojem transfera novca (MTCN), koji je u nekim zemljama neophodan za podizanje novca.
3) Pozovite primaoca i obavestite ga o podacima koji su mu neophodni za podizanje novca:
- Ime i prezime pošiljaoca.
- Zemlju iz koje je poslat novac (obavezno i ime grada ukoliko se novac šalje iz SAD ili Meksika).
- Očekivani iznos.
- Kontrolni broj transfera novca (MTCN).

Napomena: limit za slanje novca iznosi 880.000 RSD po transakciji i 1.200.000 RSD mesečno po pošiljaocu.

image
image

PRIJEM NOVCA PUTEM MONEYGRAM SISTEMA

- Zamolite pošiljaoca da Vam novac pošalje putem usluge MoneyGram iz zemlje u kojoj se nalazi.
- Pošiljalac će Vam dostaviti referentni MoneyGram broj.
Uz važeći lični dokument /lična karta ili pasoš/ i referentni broj, možete u bilo kojoj menjačnici DENIKO KIDS da podignete novac

Napomena: po Zakonu o deviznom poslovanju, u Republici Srbiji je dozvoljeno primati sredstva putem MoneyGram-a, a slanje novca prema inostranstvu, nije moguće. Transfer novca u inostranstvo se može izvršiti preko banke.
ISPLATE SA KOSOVA I METOHIJE VRŠE SE ISKLJUČIVO U DINARIMA.

image
image

PRIJEM NOVCA PUTEM RIA MONEY TRANSFER SISTEMA

- Klijenti mogu da obave prijem novca samo u evrima, uz limit od 5 000 EUR po jednoj transakciji.
- Novac je na raspolaganju odmah nakon slanja
- Primalac Ria transfera može biti punoletno fizičko lice (rezident i nerezident), koje poseduje važeći lični identifikacioni dokument: ličnu kartu, pasoš ili izbegličku legitimaciju, odnosno legitimaciju raseljenog lica.
- Pošiljalac novca treba da dostavi primaocu sredstava informaciju o PIN broju transakcije, kao i ime i prezime pošiljaoca.

image
image

SLANJE NOVCA PUTEM RIA MONEY TRANSFER SISTEMA

U menjačnicama DENIKO KIDS možete poslati novac preko transfer sistema RIA MONEY TRANSFER SISTEMA. Uz važeći lični dokument /lična karta ili pasoš.
Navedite sledeće:
1) ime i prezime primaoca i zemlju u koju želite da pošaljete novac.
2) Nakon uplate novca i plaćanja naknade transfera dobićete potvrdu sa kontrolnim brojem transfera novca (PIN), koji je u nekim zemljama neophodan za podizanje novca.
3) Pozovite primaoca i obavestite ga o podacima koji su mu neophodni za podizanje novca:
- Ime i prezime pošiljaoca.
- Zemlju iz koje je poslat novac (obavezno i ime grada ukoliko se novac šalje iz SAD ili Meksika).
- Očekivani iznos.
- Kontrolni broj transfera novca (PIN).

Napomena: limit za slanje novca iznosi 625.000 RSD po transakciji.

COPYRIGHT © 2018 DENIKO KIDS DESIGN by Dzoni